Myśli Świętych

Z notatek Św. Stanisława Kostki:
„Kościołowi właściwe jest to, że zwycięża, gdy jest ranny; wtedy się go rozumie, gdy się go poznaje, wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się go pragnie”. „W przeciwnym wypadku [gdyby prawdy nie było w Kościele] zostawałaby tylko ewentualność: Porzucić wszelką wiarę, oddać się rozpaczy i rozstać się z tym światem”.