W czterech językach

To jest dokumentacja i analiza porównawcza: wypowiedzi i czyny Jana Pawła II zestawione z ortodoksyjną doktryną katolicką, zawartą w nauczaniu Papieży i orzeczeniach Soborów. – więcej