Dwa wykłady istotne!

Powracając z uwagą do tych dwóch, niedawno w Polsce wygłoszonych, wykładów – w których nie ma słów zbędnych – możemy coraz lepiej pojąć problem różnic między katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim a Novus Ordo Missae, rytem zreformowanym.
Za poznaniem prawdy powinny pójść decyzje miłe Niebu. Dałby Bóg!

Słuchajmy z uwagą: audio