Zadanie domowe

W czasach zamętu powszechnego nie jesteśmy rzuceni na pastwę nieortodoksyjnej kreatywności! Trzeba jednak odrabiać pracę domową przy własnym biurku. Jakież zaszczytne zobowiązanie! – więcej