Przygotowania do Pielgrzymki (1)

W ramach przygotowania do pielgrzymki do Rostkowa, z książki Biskupa Athanasiusa Schneidera Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła przeczytajmy pierwszy rozdział, zatytułowany: Piotruś, chłopiec Eucharystyczny w czasach prześladowań.