Nieznane kuszenia

Tak bywało w życiu Świętych. Na przykład spadały na nich nieznane im wcześniej pokusy przeciwko wierze, przeciwko czystości czy inne. Jeśli przyjdą na nas podobne doświadczenia, wytrwajmy w wierności! – więcej