Różaniec naglący!

Trzeba wytrwale modlić się o odrodzenie katolickiej wiary oraz podejmować ekspiację za odstępstwo od katolickiej wiary – więcej