Kazanie o diable i o piekle

Kazanie było co prawda wygłoszone w Wielkim Poście, jednak przypominam je, bo zawiera wątki zawsze aktualne. W dniach, kiedy Kościół przypomina nam o wieczności i w perspektywie kończącego się roku liturgicznego, pożyteczne dla duszy będzie przypomnienie o walce duchowej, o piekle i o przeciwniku zbawienia, jakim jest diabeł. W dzisiejszą XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Św. Paweł przypomina:
„Bracia: Umacniajcie się w Panu i w działaniu mocy Jego. Przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przeciw zasadzkom diabelskim. Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i z krwią, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich.
Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dzień zły i, wypełniwszy wszystko, ostać się. Bądźcie przeto w pogotowiu, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju. We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą moglibyście zagasić wszystkie strzały ogniste złego ducha. Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże” (Ef 6, 10-17).