Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

Orátio pro defúnctis – Modlitwa za zmarłych
Wieczny odpoczynek

Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine.
Et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce.
Amen.

Orátio pro defúncto/a – Modlitwa za jedną osobę zmarłą

Réquiem aetérnam dóna éi, Dómine.
Et lux perpétua lúceat éi.
Requiéscat in páce.
Amen.

audio