Nihil novi

Wydarzenia ostatnich miesięcy i tygodni tylko uwyraźniają proces mutacji wiary, trwający jawnie co najmniej od kilkudziesięciu lat.