Sumiennie o sprawach sumienia

Połowa miesiąca Różańcowego minęła. Czy codzienna modlitwa Różańcowa owocuje naszym postępem w świętości?
Czy trwamy w stanie łaski uświęcającej?
Czy już dojrzale wybraliśmy sobie spowiednika? – więcej.
Bardzo nalegam na DOKŁADNĄ i WIELOKROTNĄ lekturę książki – więcej.