Arsenał argumentacyjny. Jaki?

Argumentacja w obronie wiary, przywołująca – jako autorytety – osoby i wypowiedzi osób, które przez ostatnich kilkadziesiąt lat przyczyniały się do powszechnego rozmontowywania odwiecznego katolickiego depozytu wiary, jest nieuczciwością metodologiczną. W ogólności uczciwe metodologicznie jest obserwowanie, do jakich postaci i do jakich argumentów odwołuje się mówca bądź piszący. Kościół Katolicki istnieje dwa tysiące lat.