Dusze niewieście!

Św. Teresa z Avili, zwana także Św. Teresą od Jezusa lub Św. Teresą Wielką, pozostawiła Kościołowi drogocenny skarb mistycznego świadectwa i pouczeń wielce pożytecznych dla dusz.
Dusze niewieście, które poważnie traktują Boże wołanie o prowadzenie i pogłębianie życia duchowego, odniosą wielkie korzyści dzięki lekturze dzieł Św. Teresy. Są to m.in.: Księga mojego życia, Sprawozdania duchowe, Droga doskonałości, Twierdza wewnętrzna, Księga fundacji.