Różaniec, Różaniec, Różaniec

Rozkład dnia tak ułóżmy, by codziennie odmówić przynajmniej jedną część Różańca – tajemnice radosne, bolesne bądź chwalebne.
Jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Miłą Niebu będzie modlitwa w języku Kościoła – wejście.